Cho phép lưu thông xe điện 4 bánh chở khách du lịch

Cho phép lưu thông xe điện 4 bánh chở khách du lịch

Quyết định cho phép lưu thông xe điện 4 bánh chở khách du lịch của Thủ tướng Chính phủ