thí điểm xe điện 4 bánh cho khách du lịch quy nhơn

thí điểm xe điện 4 bánh cho khách du lịch quy nhơn