lanh-dao-xe-dien-dai-phat-tin-chup-anh-luu-niem-voi-khach

lanh-dao-xe-dien-dai-phat-tin-chup-anh-luu-niem-voi-khach

Lãnh đạo Đại Phát Tín chụp ảnh lưu niệm với khách tham quan

xe điện đại phát tín 1