Dai-dien-dai-phat-tin-trao-doi-chiec-xe-city-18-voi-ong-tran-minh-tam

Dai-dien-dai-phat-tin-trao-doi-chiec-xe-city-18-voi-ong-tran-minh-tam

Ông Trần Quang Kim Sơn và Ông Trần Minh Tâm trao đổi về chiếc City 18

xe điện đại phát tín tại triển lãm quốc tế 2018