bao-chi-phong-van-ong-tran-minh-tam

bao-chi-phong-van-ong-tran-minh-tam

Phóng viên phỏng vấn Ông Trần Quang Kim Sơn – Giám đốc kinh doanh xe điện Đại Phát Tín về những dự án sắp tới

bài phỏng vấn xe điện Đại Phát Tín