Xe điện resort

Xe điện Đà Nẵng

26/10/2017 Đại Phát Tín 2

Xe điện Đại Phát Tín khai trương đưa vào sử dụng 25 chiếc xe điện mới 100%, với thương hiệu “Xe điện Đà Nẵng” để phục vụ người dân và du khách – tại Thành Phố Đà Nẵng